AMAÇ:

Misyon , vizyon ve değerlerimize bağlı kalarak, 30 cihaz kapasite ile hizmet veren diyaliz merkezimizin en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunması amacımızdır.

HEDEFLER:

  1. 30 cihaz kapasite ile Koşuyolu’nda kurulu bulunan merkezimizin etkin, kaliteli diyaliz hizmeti sunumunu başarı ile sürdürmesi ve doluluk oranını arttırarak optimal doluluk oranına ulaşması.
  2. Sertifikalı hemodiyaliz hemşiresi ve sertifikalı hekim eğitiminde ve yetiştirilmesinde yıllara dayalı tecrübemizin bu sektörde devamlılığını sağlayarak insan kaynakları kapasitemizi yüksek tutma.
  3. Doluluk oranın en iyi noktaya gelmesi ile finansal rahatlığın sağlanması ve ülkemizde artan KBY sayısına cevap verecek şekilde cihaz arttırımının sağlanması.
  4. Bu büyümeye cevap verecek yeni bina veya başka merkezlerle birleşme ihtimallerinin değerlendirilmesi.
  5. Kamusal ilişkileri, özellikle sosyal tanıtım projeleri kapsamında yürütmek, bu sebeple üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak; çeşitli kuruluşlarla böbrek sağlığı, KBY tedavi yöntemleri vs. ile ilgili toplantılar düzenlemek; hastalarımızı çevre gezileri , tiyatro faaliyetleri gibi etkinliklere dahil etmek; belediye, kaymakamlık ve bazı özel kuruluşlarla bu bağlamda işbirliği yapmak.
  6. Tedarikçilerden en iyi şartlarda ve kalitede malzeme alımını gerçekleştirmek, bu bağlamda uluslararası piyasayı takip etmek.
  7. Rakiplerimizle sektörel bütünleşmenin sağlanması, merkez sorunlarının ortaklaşa Sağlık Bakanlığı ve yönetim kademelerine iletilmesi konusunda işbirliği yapılması ile diyaliz hizmetinin daha kaliteli hale getirilmesi.