MİSYONUMUZ

Uluslararası normlarda ve kalitede malzeme-ekipman kullanıp, ideal eğitime sahip kadro, pozitif enerji ve bilgi ile hastalarımızın en iyi şartlarda hemodiyaliz ihtiyacını karşılayarak , sektörde tercih edilen sağlık kuruluşu olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

Hastanın probleminin dikkatlice tanımlanarak doğru tanının konulması,

Tedavi amaçlarının belirlenmesi

Etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavinin seçilmesi,

Hastaya özel diyetisyen desteğinin sağlanması,

Seçilen tedavi gerekçelerinin hastaya anlaşılır bir dil ile anlatılması,

Tedavinin hasta tarafından uygulanmasının takip edilmesi,

Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için gerekli bilgi ve talimatların anlatılması,

Hastayı anlamaya yönelik yaklaşım ile hasta görüşlerinin dikkate alınması,

Tedavi başarısının değerlendirilmesi,

Akılcı ilaç kullanımı, hasta memnuniyeti, hasta odaklı çözümler ile tedavi planlanması,

Ücretsiz hasta taşıma hizmetinin sunulması(KBY özelinde hasta nın ulaşımı evden merkeze- merkezden eve yapılması gereken olmassa olmaz bir hizmettir.